TAGS: kỹ năng lãnh đạo

Quan tâm đến cảm xúc nhân viên khi giao việc
Thứ hai, 07/10/2013, 07:47 AM
Trong môi trường doanh nghiệp, nếu chỉ chú ý đến công việc mà quên mất những cảm xúc có liên quan thì đôi khi đó là đầu mối dẫn đến xung đột.
Nhận diện nhân viên và cách tạo động lực cho họ
Thứ bẩy, 05/10/2013, 07:02 AM
Nếu hiểu về các loại tính cách và trí tuệ độc đáo của nhân viên, bạn sẽ giúp họ luôn giữ được hứng thú trong công việc. Bạn sẽ thấy những kết quả tuyệt vời.
Kinh nghiệm giao việc cho các nhân viên
Thứ tư, 02/10/2013, 06:56 AM
Nếu lâm vào tình huống đó, xin bạn hãy giải lao vài phút để tĩnh tâm kể ra trong đầu và gạch đầu dòng những việc mình đang ôm đồm.
Trang 1/1 <1>