TAGS: cảm xúc

Quan tâm đến cảm xúc nhân viên khi giao việc
Thứ hai, 07/10/2013, 07:47 AM
Trong môi trường doanh nghiệp, nếu chỉ chú ý đến công việc mà quên mất những cảm xúc có liên quan thì đôi khi đó là đầu mối dẫn đến xung đột.
Trang 1/1 <1>