Bảng giá bất động sản các tỉnh năm 2014

Danhbanhadat.vn - Trang cũng cấp thông tin về bảng giá Bất động sản các tỉnh năm 2014, bảng giá bất động sản tỉnh Quảng Ninh năm 2014, bảng giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, bảng giá bất động sản thành phố Hà Nội năm 2014, bảng giá bất động sản thành phố Đà Nẵng năm 2014,...

Các bài viết thuộc chủ đề Bảng giá bất động sản các tỉnh năm 2014

Bảng giá bất động sản tỉnh Vĩnh Long năm 2014
Thứ tư, 31/12/2014, 03:18 PM
Quyết định số 11/2013/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 Quy định giá các loại bất động sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014.
Bảng giá bất động sản tỉnh Quảng Nam năm 2014
Thứ tư, 31/12/2014, 02:06 PM
Quyết định số 32/2013/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bảng giá bất động sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014
Thứ ba, 30/12/2014, 03:48 PM
Quyết định số 50/2013/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 ban hành quy định bảng giá các loại bất động sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bảng giá bất động sản TP Cần Thơ năm 2014
Thứ hai, 29/12/2014, 04:06 PM
Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 về việc quy định mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Bảng giá bất động sản tỉnh Hải Dương năm 2014
Thứ hai, 29/12/2014, 02:10 PM
Quyết định số 34/2013/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành quy định về giá các loại bất động sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Bảng giá bất động sản tỉnh Nam Định năm 2014
Thứ tư, 24/12/2014, 02:38 PM
Nghị quyết số 27/2013/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc phê chuẩn Quy định giá các loại bất động sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Bảng giá bất động sản thành phố Hải Phòng năm 2014
Thứ ba, 23/12/2014, 03:14 PM
Quyết định số 2610/2013/QĐ - UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 ban hành quy định giá các loại bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014.
Bảng giá bất động sản tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Thứ hai, 22/12/2014, 04:36 PM
Quyết định số 570/2013/QĐ - UBND về việc quy định giá các loại bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Bảng giá bất động sản tỉnh Bắc Giang năm 2014
Thứ hai, 22/12/2014, 02:31 PM
Quyết định số 703/QĐ - UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 ban hành bảng giá bất động sản năm 2014 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Bảng giá bất động sản TP Đà Nẵng năm 2014
Thứ sáu, 19/12/2014, 02:42 PM
Quy định giá các loại bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ - UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND TP Đà Nẵng).
Trang 1/2 <12>