Phong thủy theo tuổi

Xem tuổi làm nhà năm 2018
Thứ năm, 07/12/2017, 09:46 AM
Theo phong thủy nhà ở phương Đông thì những tuổi không phạm vào ba hạn Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc trong năm là tuổi xây nhà đẹp nhất.
Những nguyên tắc phong thủy khai vận căn hộ chung cư
Thứ tư, 21/12/2016, 09:18 AM
Các chung cư hiện nay hầu hết là các công trình kiến trúc được quy cách hóa, không xét đến tuổi của gia chủ hay những thói quen của từng người trong nhà.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi
Thứ ba, 26/01/2016, 09:11 AM
Chủ nhà tuổi Đinh Mùi 1967, năm mới 2016 nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1952; 1954; 1964; 1966; 1975; 1978; 1987; 1988.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ
Thứ ba, 26/01/2016, 09:09 AM
Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ
Thứ năm, 21/01/2016, 08:55 AM
Chủ nhà sinh năm Ất Tỵ 1965 năm 2016 có những tuổi tốt sau đây có thể mời xông nhà đầu năm: 1960; 1973; 1976; 1988; 1958; 1961; 1972; 1981; 1990; 1948.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn
Thứ tư, 20/01/2016, 08:51 AM
Năm nay chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964 nên mượn những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1969; 1981; 1961; 1972; 1991; 1959; 1973; 1989; 1947; 1949.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1963 Quý Mão
Thứ ba, 19/01/2016, 09:29 AM
Chủ nhà tuổi Quý Mão 1963 năm nay nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1991; 1961; 1968; 1976; 1990; 1947; 1958; 1960; 1951; 1977.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần
Thứ hai, 18/01/2016, 10:39 AM
Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm nay nên nhờ những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1947; 1961; 1991; 1960; 1969; 1990; 1976; 1977; 1951; 1967.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu
Thứ sáu, 15/01/2016, 04:42 PM
Chủ nhà tuổi Tân Sửu 1961 có thể nhờ những người sinh năm: 1948; 1976; 1956; 1960; 1961; 1964; 1969; 1996; 1949; 1968 xông nhà đất đầu năm.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1960 Canh Tý
Thứ sáu, 15/01/2016, 09:42 AM
Năm nay, chủ nhà sinh năm 1960 Canh Tý nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất: 1961; 1948; 1949; 1968; 1957; 1960; 1964; 1965; 1969; 1976.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi
Thứ năm, 14/01/2016, 04:36 PM
Chủ nhà tuổi Kỷ Hợi (1959) có thể mời khách xông nhà đầu năm có các năm sinh như sau: 1991; 1961; 1967; 1974; 1976; 1996; 1951; 1952; 1960; 1964.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất
Thứ năm, 14/01/2016, 04:34 PM
Gia chủ sinh năm Mậu Tuất (1958), năm nay nên chọn một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu xuân: 1966; 1975; 1996; 1951; 1953; 1960; 1968; 1983; 1990; 1947.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu
Thứ năm, 14/01/2016, 04:31 PM
Chủ nhà sinh năm Đinh Dậu 1957, năm nay nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: 1976 (Bính Thìn); 1988 (Mậu Thìn); 1972 (Nhâm Tý); 1960 (Canh Tý); 1961 (Tân Sửu); 1964 (Giáp Thìn); 1968 (Mậu Thân); 1977 (Đinh Tỵ); 1989 (Kỷ Tỵ); 1947 (Đinh Hợi).
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1956 Bính Thân
Thứ ba, 12/01/2016, 04:39 PM
Chủ nhà sinh năm 1956 Bính Thân, năm 2016 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: Tân Mão (1951); Tân Sửu (1961); Bính Thìn (1976); Tân Dậu (1981); Mậu Thìn (1988); Tân Mùi (1991); Mậu Tý (1948); Mậu Tuất (1958); Giáp Thìn (1964); Mậu Thân (1968).
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi
Thứ hai, 11/01/2016, 04:56 PM
Chủ nhà sinh năm 1955 Ất Mùi, năm 2016 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: Bính Thìn (1976); Canh Ngọ (1990); Đinh Hợi (1947); Mậu Thân (1968); Canh Tý (1960); Đinh Tỵ (1977); Tân Mùi (1991); Kỷ Dậu (1969); Tân Sửu (1961); Bính Ngọ (1966).
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ
Thứ hai, 11/01/2016, 04:53 PM
Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2016 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: Tân Mùi 1991; Kỷ Dậu 1969; Bính Thìn 1976; Đinh Hợi 1947; Tân Sửu 1961; Đinh Tỵ 1977; Mậu Thân 1968; Tân Mão 1951; Đinh Mùi 1967 và Tân Dậu 1981.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ
Thứ bẩy, 09/01/2016, 04:21 PM
Gia chủ sinh năm 1953 Quý Tỵ nên chọn khách xông nhà đầu năm sinh vào một trong các năm sau đây: Mậu Tý 1948; Tân Dậu 1981; Mậu Thìn 1988; Tân Mão 1951; Mậu Tuất 1958; Giáp Thìn 1964; Quý Sửu 1973; Mậu Ngọ 1978; Giáp Tý 1984; Ất Sửu 1985.
Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn
Thứ bẩy, 09/01/2016, 04:14 PM
Gia chủ sinh năm 1952 Nhâm Thìn năm nay nên chọn một trong những vị khách sinh vào các năm sau đây xông nhà đất đầu năm: Đinh Dậu 1957; Tân Dậu 1981; Giáp Tý 1984; Đinh Mùi 1967; Nhâm Tý 1972; Quý Dậu 1993.
Trang 1/2 <12>