Lào Cai: Rà soát hơn 51.000m2 đất sau cổ phần hoá doanh nghiệp

Thứ sáu, 05/07/2019, 11:41 AM

Kiểm toán Nhà nước cho biết, tại tỉnh Lào Cai, nhiều lô đất của doanh nghiệp khi cổ phần hoá không xác định vào giá trị doanh nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa của 16 doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2011-2017. Báo cáo cho thấy, một số đơn vị không xác định giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp dù đều thuê đất trả tiền hàng năm.

đất cổ phần hóa
Nhiều lô đất của doanh nghiệp tại Lào Cai khi cổ phần hoá
không xác định vào giá trị doanh nghiệp

Theo Kiểm toán Nhà nước, đối với diện tích đất của các doanh nghiệp nhà nước không có nhu cầu sử dụng sau cổ phần hóa, Sở TN&MT Lào Cai chưa tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi phần diện tích này dù các đơn vị đã có văn bản trả lại đất. Các khu đất có tổng diện tích khoảng 51.000m2 như của Công ty Xuất nhập khẩu Lào Cai, Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ty Đường bộ Lào Cai...

Đưa ra kiến nghị, cơ quan kiểm toán cho rằng các đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của một số công ty nhưng không có hồ sơ về đất đai, cho thuê lại, bị lấn chiếm. Đồng thời xem xét thu hồi của những đơn vị sử dụng không đúng mục đích hoặc không có nhu cầu sử dụng.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng, với các đơn vị đã nộp hồ sơ thực hiện chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước, Sở TN&MT chưa tham mưu cho tỉnh ra quyết định cho thuê đất; không theo dõi, không đòi hồ sơ 5 thửa đất diện tích 1.623m2 của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan thuế chưa thu thuế 4 thửa đất diện tích 1.432m2 của Công ty CP Vật tư nông nghiệp. Công ty này sử dụng đất sai mục đích như cho đơn vị khác thuê và để các hộ lấn chiếm chưa đảm bảo theo đúng quy định.

(Theo Vnexpress)
 
TAGS: