Tin thị trường nhà đất, bất động sản 2015

TP.HCM đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội
Nhằm đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt được hiệu quả cao theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị này.
TP.HCM đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội

Nhằm đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt được hiệu quả cao theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị này.