Tin thị trường nhà đất, bất động sản 2015

Tp.HCM xác định chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc các chung cư cũ
UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn UBND các quận có liên quan xác định chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phục vụ chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế các khu chung cư trước năm 1975.
Tp.HCM xác định chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc các chung cư cũ

Tp.HCM xác định chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc các chung cư cũ

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn UBND các quận có liên quan xác định chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phục vụ chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế các khu chung cư trước năm 1975.