Quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 Khu công nghiệp Sông Mây (Đồng Nai)

Thứ hai, 09/10/2017, 02:23 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn phản hồi về việc bổ sung địa danh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp (Khu công nghiệp) Sông Mây giai đoạn 1, thuộc tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Sông Mây

Quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 Khu công nghiệp Sông Mây (Đồng Nai). Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2305/BXD-QHKT phúc đáp UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung như sau: Căn cứ quy định của Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ về Quy chế KCN, khu công nghệ cao, khu chế xuất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Sông Mây (Đồng Nai) tại Quyết định số 392 BXD/KTQH ngày 30/8/1997 theo đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 1116/UBT ngày 26/3/1997.

Nay, theo các quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế thì thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rà soát các hồ sơ pháp lý có liên quan để điều chỉnh Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sông Mây theo thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất về pháp lý giữa Quyết đinh giao đất và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết.

(Theo: Báo Xây dựng Online)
 
TAGS: