Tp.HCM đề xuất phương án tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Thứ tư, 27/02/2019, 05:13 PM

Phương án tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) vừa được Ủy ban nhân dân Tp.HCM trình lên hướng đông namD thành phố. Theo đó, Tp.HCM đề xuất áp dụng hệ số K năm 2019 tăng bình quân 0,4 lần so với hệ số năm 2018.

Năm 2018, hệ số K cao nhất là 2,1 lần và thấp nhất là 1,1 lần ở tất cả các nhóm và khu vực khi tính tiền sử dụng đất. Trong đó, cá nhân, hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức, đề xuất áp dụng hệ số K bằng 1,5 lần bảng giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
Tp.HCM đề xuất áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tăng bình quân 0,4 lần

Theo văn bản UBND Tp.HCM trình lên HĐND thành phố, đất kinh doanh dịch vụ, thương mại, văn phòng cho thuê... được đề xuất hệ số từ 1,7 đến 2,5 lần; đất sản xuất công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng... được đề xuất từ 1,5 đến 1,7 lần. UBND Tp.HCM cho biết, hiện giá đất để tính bồi thường hỗ trợ tái định cư cao gấp 4,75 lần bảng giá đất năm 2018 mà Tp.HCM quy định. Chỉ tính riêng giá chuyển nhượng theo kê khai để đóng lệ phí trước bạ từ các hợp đồng chuyển nhượng của người dân đã cao hơn 3 lần so với bảng giá đất.

Hiện nay, giá đất chuyển nhượng trên thị trường cao hơn từ 4 - 6 lần so với bảng giá đất. Vì vậy, việc điều chỉnh hệ số K cho phù hợp với thực tế là cần thiết.

(Theo: Nhịp sống kinh tế)
 
TAGS: