Chung cư lớn muốn chuyển đổi phải được Bộ đồng ý

Thứ năm, 19/09/2013, 07:33 AM

Bộ Xây dựng vừa công bố 2 thủ tục hành chính về “điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang Nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ”.

Theo đó, những dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên muốn chuyển đổi phải được Bộ Xây dựng đồng ý. Những dự án quy mô nhỏ hơn sẽ do UBND cấp tỉnh, TP quyết định.

Đặc biệt, những dự án chuyển đổi sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ nếu chu đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất sẽ được hoàn lại, hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước.

Theo Báo Tiền Phong