Đòi lại sổ đỏ khi đã cho mượn để thế chấp có được không?

Thứ năm, 07/08/2014, 10:20 AM

Hỏi: Làm thế nào để đòi lại sổ đỏ khi tôi cho anh tôi mượn để thế chấp ở ngân hàng nhưng đến thời gian trả nợ mà không có khả năng trả nợ.

Tôi có thể khởi kiện anh ta để lấy lại sổ đỏ được không? Và tôi phải làm như thế nào?

(nguyenthanhphong)

Đòi lại sổ đỏ khi đã cho người khác mượn để thế chấp
Khi biết mà vẫn cho mượn sổ đỏ để thế chấp thì chỉ có thể yêu cầu người thế chấp lấy lại sổ đỏ theo giao dịch dân sự ban đầu.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Bạn thân mến, bạn cho anh bạn mượn sổ đỏ để thế chấp ở ngân hàng, điều đó cho thấy bạn biết rõ mục đích sử dụng sổ đỏ của anh bạn nhưng vẫn cho mượn, vì vậy ở đây loại trừ trường hợp anh bạn có dấu hiệu lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thế chấp tài sản như sau:

Điều 342. Thế chấp tài sản

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 715 đến Điều 721 của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định trên thì ngân hàng chỉ chấp chận cho anh bạn vay thế chấp khi bạn – tức là người đứng tên trên giấy tờ nhà đất đó đứng tên ký các hợp đồng, thỏa thuận với ngân hàng

Vì vậy, bây giờ bạn không thể khởi kiện anh bạn được mà chỉ có thể yêu cầu anh bạn dùng một tài sản thế chấp khác để đề nghị ngân hàng chấp nhận thay thế cho thế chấp sổ đỏ của bạn hoặc bạn phải đứng ra trả nợ cho ngân hàng, sau đó yêu cầu anh bạn trả nợ cho bạn theo hợp đồng vay dân sự giữa bạn và anh bạn.

(Theo Soha)
 
TAGS: