Thủ tục khi mua chung cư mà không qua môi giới

Thủ tục khi mua chung cư mà không qua môi giới

Tôi đang muốn mua một căn hộ chung cư mini nhưng chung cư này không giao dịch qua Công ty bất động sản mà ký trực tiếp với cá nhân. Vậy để đảm bảo tính pháp lý thì tôi cần làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn.

Thủ tục khi mua chung cư mà không qua môi giới 1 trả lời | 486 lần xem
Trong chuyên mục: Tư vấn pháp luật

Trả lời câu hỏi

Tên liên hệ (*) Email (*)
Trả lời câu hỏi

Danh sách các câu trả lời

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Trường hợp của bạn để đảm bảo tính pháp lý thì bạn cần lưu ý như sau:

- Thứ nhất, hợp đồng chuyển nhượng chung cư mà bạn ký kết phải được công chứng chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh thành phố nơi có bất động sản theo quy định tại Tại Khoản 2 Điều 689 Bộ luật dân sự 2005: "2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật." và quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:"3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này"

- Thứ hai, vì bạn đang thực hiện mua bán chung cư mini nên bạn đang thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013, để đảm bảo tính pháp lý trong trường hợp này bạn nên thỏa thuận với công ty về việc được đứng tên chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Phạm Thị Bích Hảo | phamthib...